ÄLVEN

Öreälven har sina källflöden på stötting-
fjället i Lycksele kommun och den
passerar igenom Bjurholms och
Nordmalings kommuner innan den
mynnar ut i Örefjärden. Älvsträckans
längd är 225 km och den totala fall-
höjden uppgår till 550 meter med
Örträsket som största sjö.

Öreälven är ett typexempel på en norrländsk skogsälv. Detta innebär att den har hela sitt nederbördsområde inom skogslandet. Vattenföringen karakteriseras av en enda hög flödestopp på våren, som kan sträcka sig en bit in på försommaren, följd av en mycket låg sommarvattenföring. I Öreälvens vattensystem finns det extremt få sjöar. Detta medför att nederbörden får stor påverkan på vattenståndet i älven och det kan, vid ihållande regn, bli hög vattenföring även under sommaren.

För den allmänt naturintresserade erbjuder Öreälvens dalgång många fina miljöer. Både fågel och växtintresserade kan få uppleva högtidsstunder i älvdalens lövskogar. Dessa skogar är speciellt utbredda på de älvvallar, de så kallade näsen, som förekommer mer på älvens meandrade partier som omgärdas av branta raviner och terasser.

Kanoting kan med fördel bedrivas efter älven, med lite tur kan man få se bäver på bara några meters avstånd. Det finns sträckor både för nybörjare och erfarna paddlare.

Öreälven är mest känd för sin storvuxna havsöring, men den har även ett gott bestånd av lax. Harrfisket är mycket bra på vissa partier och räknas som södra Västerbottens bästa, på de övre sträckorna finns även stationär öring. Vid fiske på de lugnflytande partierna finns chans på grov gädda och lake. Fiskesäsongen startar några veckor in i maj, då älven hunnit klarna efter vårflodens grumling.

FISKETIDER

Öre älv:

Harr
Öring

18 Maj - 15 Sep
Öre älv: Lax 18 Maj - 15 Sep

Stortjärn:
Sörtjärn:

  1 Mars - 31 Aug Förbud 1 Sep - sista Feb

Öring tillåten 1/11 - 31/12 från E4-bron till havet.
Laxforsen i Torrböle är helt fredad 50 meter uppströms och 150 meter nedströms forsslut.


 

KONTAKTPERSONER

Ordförande:
Bo Sundqvist

Adress: Öre 224
91496 Håknäs

Tel: 070-5561249
Kassör:
Sven Helmersson
Adress: Backgatan 7
91631 Bjurholm
Tel:073-0666020

Sekreterare:
Thomas Eriksson

Adress:
Byvägen 1091496 Håknäs

Tel:
Webbansvarig:
Erland Johansson
Adress: Hummelholm 50
914 90 Nordmaling
Mob: 070-2058612


Protokoll Årstämma 2024

Fiskestadga, länk

Bjurholms kommun

 Nordmalings kommun

Karta Öreälven