FISKEMETODER

Öreälvens lopp innehåller både rejäla forsar med stryckor och lugn- flytande partier. Flugfiske går att praktisera större delen av säsongen. Under tidigt vårfiske krävs sjunklina medan resten av säsongen dom-
ineras av flytlinefiske. Flugvalet varierar beroende på vattenföring och
fiskeart. Eftersom Öreälvens vatten
är relativt färgat rekommenderas färg-
glada flugor.

För spinnfiskaren börjar säsongen
med tvåhandsspön, tunga beten och
grova linor. Under vårfisket är tunga
skeddrag och stora spinnare att före-
dra. I takt med sjunkande vattenstånd
övergår man till lättare utrustningar.

Viktigt att återutsätta småfisk så att vi får ett hållbart fiske i älven till gagn för alla. Lax och havsöring vandrar ut i havet när man uppnått en längd på ca 12 - 20 cm. Efter ca 1 - 5 år i havet återvänder de vuxna fiskarna. Havsöringen väger då mellan 1 - 10 kg och laxen mellan 2 - 20 kg

Fiskebegränsning:

Högst 1 stycken lax eller öring per fiskedag får tas upp.

Minimimått: Lax 50 cm |>-<||||||||||][o>
  Öring 50 cm |>-<||||||||][o>
  Harr 35 cm |>-<||||||][o>