FISKESTRÄCKOR OCH NERFARTER

Norrströmskojan

Småforsar med stryckor och en del lugnvatten.

Övernattningsstuga
Nerfart: Stig 1 km norr om Ström.

Yttersnäset

Forsar och stryckor.

-
Nerfart: Stig 1 km norr om Ström.

Ström

Forsar med djuphålor stor del av sträckan.

-
Nerfart: 200 m norr om sista huset i Ström.

Långforsen Provåker

Forsar stor del av sträckan.

-
Nerfart: Mitt i byn.

Långforsen Sunnanå

Forsar stor del av sträckan.

-
Nerfart: Sunnanå.

Högland

Fors, småforsar och stryckor.

Övernattningsstuga
Nerfart: 500 m norr om korsningen Ottervattnet, Storarmsjö.

Näslandsforsen

Fors, småforsar och stryckor.

-
Nerfart: Näsmark.

Mariebäck

Småforsar, stryckor och en del lugnvatten.

-
Nerfart: Väg från golfstugan i Mariebäck.

Solberg

Småforsar, stryckor och en del lugnvatten.

-
Nerfart: Solberg.

Bjurholm uppströms

Småforsar och stryckor.

-
Nerfart: Bjurholm förbi kommunhuset.

Lagnäset

Stryckor och en del lugnvatten.

-
Nerfart: Nyby.

Petnäset

Lugnvatten.

-
Nerfart: Söder om Älskanäs.

Agnäsforsen nedströms dammen

Kraftig fors stor del av sträckan.

-
Nerfart: Vid bron i Agnäs.

Storforsen

Kraftig fors med vattenfall, stryckor och djupa pooler.

Övernattningsstuga
Nerfart: Från stensvattsvägen.

Långholmarna

Fors, småforsar och stryckor.

Övernattningsstuga
Nerfart: Första vänster Tallberg och efter 2 km första vänster igen.

Tallbergsbron

Småforsar och stryckor med lugnvatten.

Övernattningsstuga
Nerfart: Direkt höger vänstra sidan bron.

Gravanäsforsen

Fors med stryckor.

-
Nerfart: Högbränna eller från Hummelholm, Nyvintervägen ca 5km

Floknäsforsen

Fors med stryckor.

-
Nerfart: Hummelholm, Naturreservat fortsätt ca 3,5km

Gubbnäsforsen

Fors med stryckor.

-
Nerfart: Hummelholm, Naturreservat fortsätt ca 2,5km

Lappnäsforsen

Fors med stryckor. tabbellrad saknas

-

Holmforsen

Fors med stryckor.

Övernattningsstuga-
Nerfart: Vid naturreservatet slåtterängarna.

Sågforsen,Broforsen, Laxforsen

Kraftiga forsar med vattenfall.

Vindsk, grillplVVi-
Nerfart: Torrböle, 1:a vä efter vägen mot Torrböle

Bjurforsen

Fors med stryckor.

v-
Nerfart: Örsbäck via skogsväg vä ca. 550m efter byn mot Gräsmyr

Brattforsen

Fors med stryckor.

-
Nerfart: Brattfors.

Långedsforsen

Fors med djupa pooler och stryckor.

-
Nerfart: Långed.

Hundedsforsen

Fors med stryckor.

-
Nerfart: Från E4.

Håknäsforsen

Fors med stryckor.

-
Nerfart: Håknäs.

Per-Lars forsen

Fors med stryckor.

-
Nerfart: Uppströms bron Öre.

Grytörforsen

Fors med stryckor.

-
Nerfart: Bron vid Öre.